پسته احمد آقایی


علت محبوبیت پسته احمدآقایی

شاید برای شما جذاب باشد که بدانید پسته احمد آقایی چرا اینقدر دارای شهرت است. در واقع پسته احمد آقایی دارای ویژگی های ظاهری بخصوصی است که موجب تفاوت این پسته با سایر پسته ها می شود. این ویژگی های ظاهری عبارتند از:

  • کشیدگی مناسب
  • درصد خندانی بسیار بالا
  • مغز بسیار خوشمزه

شاید این عوامل را بتوان از مهمترین ویژگی های این رقم و از عوامل محبوبیت زیاد این پسته دانست.

ویژگی های ظاهری پسته احمد آقایی

پسته احمد آقایی دارای به خصوص نسبت به سایر ارقام پسته است و شما به راحتی می توانید هنگام خرید رقم پسته احمد آقایی را از سایر پسته ها تشخیص دهید.

  • رنگ پوست پسته هنگام رسیدن قرمز روشن
  • رنگ رویی مغز پسته قرمز کم رنگ
  • رنگ غالب مغز سبز یشمی
  • رنگ پوست پسته سفید استخوانی
  • اندازه پسته کاملا خشک ۴۸/۲۰ میلیمتر، عرض پسته خشّّک ۶۲/۱۲ میلیمتر